Začíname Basketbal

BK Gabko Senec v školskom roku 2019/2020 otvára:

Pohybové a kondičné cvičenie detí – Deti do 3 rokov do 6  –  sobota 7.9.2019 od 8,30 do 9,30 hod, telocvičňa Slávia Športová ulica Senec.

Basketbalový krúžok: – odovzdaním vzdelávacieho preukazu svojej triednej učiteľke – GAB Senec, ZŠ Tajovkého, ZŠ Mlynská

Chlapci ročník narodenia 2006 a ml. –  pondelok o 9.9.2019 o 16,30 telocvičňa ZŠ Maďarská

Prihlásiť sa možno on-line  prostredníctvom web-stránky, príp. prísť na zápis.

prihlasovací formulár