Gabko

GABKO – kondičné cvičenie detí

 

       Prirodzenou schopnosťou malých detí  je pohyb, energia, vitalita, hra, skúmanie svojich možnosti a predpokladov. Potreba a nutnosť takejto aktivity vyplýva i z viacerých nezávislých prieskumov zameraných na zdravie, športovú a pohybovú vyspelosť našich detí.

      Našim cieľom je vybudovať kvalitný program športovej prípravy deti v predškolskom veku. Program bude dlhodobo zameraný na zlepšovanie a zvyšovanie všestrannej pohybovej pripravenosti detí nielen v materských školách, ale bude určený pre všetky deti vo veku od 3 do 6 rokov. Zameriame sa na tieto oblasti:

 • zlepšovanie koordinačných a orientačných schopnosti,
 • zlepšovanie správnej chôdze, behu, skákania, správneho držania tela,
 • zvyšovanie obratnosti, ohybnosti, agility, rýchlosti, vytrvalosti, sily,
 • zdolávanie prekážok v indoorovom i outdoorovom priestore,
 • chytanie, kotúľanie, kopanie lopty,
 • vnímanie priestoru, seba samého, seba v priestore, seba v kolektíve,
 • všestrannú prípravu detí na ktorýkoľvek šport,
 • objavovanie i podporu pohybovo talentovaných detí,
 • prípravu deti k pravidelnému pohybu, športovaniu,

Deti sú rozdelené do dvoch skupín

 1. skupina: 3 ročné – 5 ročné deti
 2. skupina: 5 ročné – 7 ročné deti

Tréneri

Gabika Rebrošová

Dušan Straňák

Rozpis tréningov

Sobota    9,00 – 10,00       1. skupina

                  10,00 – 11,00     2. skupina

Ako sa prihlásiť na GABKO – kondičné cvičenie?

 1. Vyplniť prihlasovací formulár (viď nižšie). Po kompletnom vyplnení Vám príde harmonogram najbližších cvičení.
 2. Prísť na najbližšie cvičenie – cvičenie bude pre dieťa i rodiča ukážkové. Obaja – rodič i dieťa sa môžu aktívne zapojiť do cvičení.
 3. Vyzdvihnúť permanentku na 5 hodín cvičenia.
 4. Účasť na cvičení podľa harmonogramu cvičení.

                                                                                                   zajac1277568_257446211128262_2034298107940683430_o (1)