Pohybové a kondičné cvičenie

Pohybové a kondičné cvičenie je určené pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov a je zamerané na všeobecnú pohybovú prípravu detí. Hravou formou učíme deti správne chodiť, behať, skákať, kotúľať, chytať a hádzať loptu, zdolávať prekážky, vnímať priestor, seba,  učíme ich spolupracovať s inými deťmi, s cvičiteľom i rodičmi. Deti učíme mať rád aktívny pohyb a šport.

Kde?               Telocvičňa Slávia, Športová ulica, Senec

Kedy?             sobota –  9,00 hod – 10,00 hod

S kým?            Gabika Rebrošová

Kontakt:          0948 948 144

Link:                 rozpis tréningov

Pohyb1 Pohyb6 Pohyb5 Pohyb4 Pohyb3 Pohyb2