Kontakty

Názov: Gabko n.f.

Zodpovedná osoba:

Ing. Gabriela Rebrošová

Sídlo: 903 01 Senec, Kollarova 2134/3

Bankové spojenie:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:SK91 0900 0000 0051 1396 5629

BIC: GIBASKBX

IČO: 50 375 873

DIČ: 2120302899

Kontakty:

Mobil: +421948948144

GABKO – kondičné cvičenie detí

Kontaktujte nás

captcha