Kontakty

Názov: Gabko cvičenie

Zodpovedná osoba:

Ing. Gabriela Rebrošová

Sídlo: 903 01 Senec, Kollarova 2134/3

Bankové spojenie:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK3409000000005058578588

BIC: GIBASKBX

IČO: 47 799 943

DIČ: 1032635318

Kontakty:

Mobil: +421948948144

GABKO – kondičné cvičenie detí

Kontaktujte nás

captcha