Basketbal 2023/2024

Basketbalový klub Levy Senec v školskom roku 2023/2024 otvára:

Pohybové a kondičné cvičenie detí – Deti do 3 rokov do 6  –  sobota (október 2023) od 8,30 do 9,30 hod, telocvičňa Slávia Športová ulica Senec. Prihlásenie prostredníctvom on-line prihlášky https://app.paysy.sk/reg/gabko-nf/prihlaska-levy-senec

Basketbalový krúžok:

– zaslanie on-line prihlášky https://app.paysy.sk/reg/gabko-nf/prihlaska-levy-senec

– zápis  každý pondelok september o 16,00 hod, telocvičňa Slávia, Športová ulica, Senec.

– odovzdaním vzdelávacieho preukazu svojej triednej učiteľke  – GAB Senec, ZŠ Tajovského, ZŠ Mlynská

Basketbal sezóna 2023/2024

Všetky vekové kategórie od prípravky až ročník narodenia 2007 možno prihlásiť on-line  prostredníctvom web-stránky, príp. prísť na zápisy

prihlasovací formulár