Začíname Basketbal

BK Gabko Senec v školskom roku 2020/2021 otvára:

Pohybové a kondičné cvičenie detí – Deti do 3 rokov do 6  –  sobota 12.9.2020 od 8,30 do 9,30 hod, telocvičňa Slávia Športová ulica Senec.

Basketbalový krúžok:

– zápis  každá streda september o 17,00 hod, športový areál Slávia,

– odovzdaním vzdelávacieho preukazu svojej triednej učiteľke  – GAB Senec, ZŠ Tajovkého, ZŠ Mlynská

– zaslanie on-line prihlášky http://gabbo-gabko.sk/prihlaska/  

Chlapci ročník narodenia 2007 a ml. –

Prihlásiť sa možno on-line  prostredníctvom web-stránky, príp. prísť na zápisy každá streda v septembri o 17,00 hod, športový areál Slávia

prihlasovací formulár