Basketbal 2022/2023

BK Gabko Senec v školskom roku 2022/2022 otvára:

Pohybové a kondičné cvičenie detí – Deti do 3 rokov do 6  –  sobota 10.9.2022 od 8,30 do 9,30 hod, telocvičňa Slávia Športová ulica Senec. Prihlásenie prostredníctvom on-line prihlášky

Basketbalový krúžok:

– zaslanie on-line prihlášky http://gabbo-gabko.sk/prihlaska/  

– zápis  každý pondelok september o 17,30 hod, telocvičňa Slávia, Športová ulica, Senec.

– odovzdaním vzdelávacieho preukazu svojej triednej učiteľke  – GAB Senec, ZŠ Tajovkého, ZŠ Mlynská

Basketbal sezóna 2022/2023

Všetky vekové kategórie od prípravky až ročník narodenia 2007 možno prihlásiť on-line  prostredníctvom web-stránky, príp. prísť na zápisy

prihlasovací formulár